Title: ISYU NG BAYAN: Commuters’ Problems


2017-03-06
Anu-ano ba ang mga problema ng mga commuter? Alamin kasama si Erick Habijan at ang sambayanan sa isang powerful episode na ito ng ISYU NG BAYAN!