Taxi flagdown rate rollback


2016-03-09
Magbunyi ang mga madalas mag-taxi! Simula March 19, 2016, babalik na sa P30 ang flagdown rate ng mga taxi sa buong Pilipinas. Pag-isipan mo na kung ano ang gagawin sa matitipid mong P10. Ito ang ilan sa aming suggestions.

ulols-30FLAGDOWN