Kwentungan Series


2017-03-16
Paano mo tatapusin ang mga kwentong ito?

Eh kung…
A. Bumaba na lang ako at mag-stairs?
B. Bumaba na lang ako at mag-stairs?
C. Bumaba na lang ako at mag-stairs?
ELEVAWAKWARD

A) Ipapasa sa kaniya ang flying ipis
B) Titiisin ang ipis sa braso at itutuloy ang hokage
C) Ikaw, ano ang gagawin mo?

TALE FOR TWO